SCHOOLKOSTENREGELING(EN)

 

De 'oude' schoolkostenregeling in de gemeente Arnhem voor BO/BSO, VO/VSO en PO is vervallen. Scholen in Arnhem en OBC Elst en Huissen draaien sinds kort mee in een nieuw project, waarbij die scholen een bedrag ter beschikking krijgen om ervoor te zorgen dat alle kinderen kunnen deelnemen aan door de school georganiseerde schoolse en buitenschoolse activiteiten waarvoor een ouderbijdrage wordt gevraagd.

 

Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden onderhoudt hiervoor contacten met alle scholen. Scholen dragen echter zelf verantwoording voor de uitvoering van dit project, waardoor er per school verschillen in de uitvoering kunnen zijn. Neem bij onduidelijkheden contact op met uw school.

 

Alleen scholen Arnhem

De schoolkostenregeling is van toepassing op alle scholen in Arnhem. U woont in Arnhem, maar uw kind zit op school in een andere gemeente, dan kunt u voor een bijdrage in bovenbedoelde kosten een specifiek aanvraag doen bij Leergeld Arnhem Renkum Rheden.

 

Schoolproject armoede

Daarnaast wordt op enkele scholen gestart met een project of projecten rond armoede. Er worden in dit kader bijeenkomsten georganiseerd rond dit thema, waarbij de scholen, de gemeente Arnhem en Leergeld samen in gesprek gaan.

 

NB Schoolkampen en -reizen vallen niet altijd onder de schoolkostenregeling. In dergelijke gevallen kan -nog steeds- een aanvraag bij Leergeld Arnhem Renkum Rheden worden ingediend.

 

Gemeente Rheden

De gemeente Rheden kent haar eigen schoolkostenregeling. Voor een bijdrage kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente.

 

Gemeente Renkum

De gemeente Rhenkum kent geen specifieke regeling. Voor een bijdrage kunt u een aanvraag doen bij Leergeld Arnhem Renkum Rheden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.