ALGEMENE INFORMATIE

 

Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar en

• waarvan de ouders in basis een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120%* van het bijstandsniveau;

• die woonachtig zijn in de gemeenten Arnhem, Renkum of Rheden;

• die mee willen doen aan binnen- of buitenschoolse activiteiten en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.

 

*Renkum hanteert voor de Gelrepas in 2019 een niveau van 120% van het bijstandsniveau, Arnhem 130% en Rheden 150%.
Leergeld Arnhem Renkum Rheden probeert zich met haar voorzieningen te conformeren aan de in de drie gemeenten gehanteerde normen. Dat is echter niet in alle gevallen mogelijk. Het gesprek met onze intermediair en het daaraan verbonden besluit van het bestuur zijn maatgevend.

 

Kinderen kunnen door ouders, voogden of derden worden aangemeld bij de Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden.

 

Wilt u ook dat de kinderen kunnen meedoen? Kijk onder het volgende kopje 'wat kun je aanvragen'.