NO IMAGE
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

BESTUUR EN MEDEWERKERS

Kantoor
Het aantal medewerkers bij Leergeld Arnhem Renkum Rheden bestaat uit meer dan 40 mensen, waarvan het overgrote deel werkt als vrijwilliger.

De hoeveelheid werk en de daarbij behorende continuïteit en -noodzakelijke- inzet kunnen echter niet worden uitgevoerd zonder hulp van betaalde krachten.
Onze coördinator Anna-Yfke Sleurink is hét aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij wordt op kantoor ondersteund door:
• administratie medewerkers, vaste vrijwilligers en medewerkers vanuit reïntegratieprojecten;
• medewerkers computerverstrekking;
• stagiaires ICT;
• stagiaires MBO administratief;
• stagiaires MBO sociaal juridische dienstverlening.

Onze intermediairs, allen vrijwilligers, zijn vrijwel dagelijks op pad om huisbezoeken af te leggen.

Bestuur
Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden kent een bestuur dat volledig bestaat uit vrijwilligers.

Het bestuur zet de beleidskaders uit rond de werkwijze en beoordeelt de aanvragen. Daarnaast onderhoudt zij de contacten met gemeenten, sponsoren, fondsen en Leergeld Nederland. Tevens initieert het bestuur jaar in jaar uit activiteiten en draagt het zorg voor het verkrijgen van voldoende financiële middelen om de doelstellingen van de organisatie te verwezenlijken.

Bestuurssamenstelling (per 01-10-2020):
Dick van der Meer, voorzitter
Luuk Kuiper, vice-voorzitter
Roelien van Straten, secretaris
Hans van Benthem, penningmeester
Corine Hennekes
Jacques Stoks

Adviseurs van het bestuur
Hans Kap en Wil van Ginkel

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.