DOEL EN MISSIE

 

Stichting Leergeld heeft naast een primair doel, meerdere secundaire doelen.

 

PRIMAIR: DIRECTE HULP

In eerste instantie wordt ingezet op rechtstreekse hulp aan individuele kinderen, zodat deze mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Die hulp beslaat een scala van middelen, waarbij ook samenwerking of doorverwijzing naar andere instanties of organisaties mogelijk is.

‘Mee kunnen doen’ draagt bij aan de ontwikkeling van het kind, geeft een gevoel van eigenwaarde en kan mogelijke sociale uitsluiting voorkomen.

 

SECUNDAIR: DOORVERWIJZING NAAR VOORZIENINGEN

Een intermediair die het huisbezoek aflegt spreekt in eerste instantie over de activiteit die aangevraagd is. Gaandeweg kan tijdens het gesprek, zonodig worden
gesproken over de plaatselijke of landelijke voorzieningen en hoe dat aangepakt kan worden.

 

SECUNDAIR: INVLOED OP VOORZIENINGEN, WET- EN REGELGEVING

Leergeld zet zich in voor het verbeteren van de situatie van kinderen in armoedesituaties, door invloed uit te oefenen op de landelijke en regionale voorzieningen en wet- en
regelgeving waardoor er voor deze groep kinderen meer mogelijkheden ontstaan zich te ontwikkelen. Daarnaast worden zaken die bij veel Leergelden als probleem worden ervaren, meegenomen in landelijke contacten met de overheid en politieke partijen.

 

SECUNDAIR: OPSTAP NAAR WERK, REÏNTEGRATIE EN WERKERVARING OPDOEN

Binnen de Stichting Leergeld is er vrijwel altijd plaats voor vrijwilligerswerk voor stagaires, werkzoekenden of deelnemers aan een reïntegratieproject. Een goede
begeleiding draagt zorg voor een unieke werkervaring. Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden is een erkend leerbedrijf voor Calibris en ECABO.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.