NO IMAGE
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

WAT GEBEURT ER NA EEN AANVRAAG

Zodra u zich heeft aangemeld wordt door een van onze intermediairs een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken.  Daarnaast wordt er ook gekeken of u van de diverse voorzieningen, die de gemeente of landelijke overheid biedt, gebruik maakt of gebruik kunt maken. Het verslag van de intermediair van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan het bestuur van de Leergeld Arnhem Renkum Rheden ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt te allen tijde of de kinderen voor hulp in aanmerking komen.

Wat bieden wij

Wanneer er geen voorzieningen zijn waarop een beroep kan worden gedaan voor het betreffende kind, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende
hulp geboden worden in de vorm van giften in natura (2e hands fiets of 2e hands laptop) of vergoeding van kosten aan clubs, verenigingen en scholen. Bij clubs en verenigingen kunt u denken aan met name (een bijdrage in) lidmaatschapskosten en (sport)kleding.

Doorverwijzen

In het gesprek met de intermediar kunnen zaken aan de orde komen waarvoor een oplossing buiten Leergeld Arnhem Renkum Rheden voorhanden is. In voorkomende
gevallen verwijzen wij door naar de betreffende hulporganisatie of voorziening.

Voorzieningencheck

Tijdens de huisbezoeken door onze intermediairs wordt ook altijd gesproken over voorzieningen en mogelijkheden die gemeente en overheid en eventuele andere
(maatschappelijke) organsaties bieden. De intermediair maakt daarbij gebruik van de zogenaamde voorzieningencheck. Als uit de check blijkt, dat anderen dan Stichting Leergeld -ook- hulp kunnen bieden, zal de intermediar u het advies geven daar gebruik van te maken. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
• Kledingbank
• Gelre Pas
• Voedselbank
• Jeugdfonds Sport & Cultuur
* Maatschappelijk Werk

Gemeentes bieden steeds meer mogelijkheden voor hulp. Echter per gemeente kunnen de voorzieningen nogal uiteenlopen zowel naar mogelijkheden als qua inrichting
van die hulp. Kijk bij 'wat kun je aanvragen' waarvoor u bij uw gemeente kunt aankloppen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.