NO IMAGE
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN, WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

STEUN ONS

Met laptops
Al op de basisschool wordt gewerkt met computers of laptops. Het is tegenwoordig heel normaal dat kinderen in groep 8 een presentatie houden, waarbij zij gebruik maken van het softwareprogramma Powerpoint. Ook het kunnen omgaan met zoekmachines en programma’s als Excel en Word zijn onmisbaar. De gehele schoolagenda, activiteiten en zelfs lesprogramma’s worden digitaal aangeboden. Kinderen uit onze doelgroep kunnen dit vaak niet thuis inzien of voorbereiden, omdat het gezin geen computer heeft. De computer of laptop is inmiddels een absolute voorwaarde om op school mee te kunnen.

Heeft u één of meerdere (gebruikte) laptops van maximaal 3 jaar oud, vanuit uw privésituatie of zakelijk en heeft u hiervoor geen bestemming, dan stellen wij het zeer op prijs als u deze aan ons wilt afstaan*. Wij verstrekken deze laptops dan weer aan kinderen vanaf groep 8 van de basisschool. Uw laptop wordt nagekeken, eventueel gereviseerd en gebruiksklaar gemaakt door onze ICT specialisten veelal bijgestaan door stagiaires ICT. Bij het nakijken wordt de harde schijf grondig gewist, waarna er een nieuw besturingssysteem en officepakket worden geïnstalleerd.

*misschien ten overvloede attenderen wij u er op dat het verstandig is vóór donatie alle bestanden van uw harde schijf of schijven te wissen voor maximale integriteit.

   

 

Met fietsen
De kinderen in onze doelgroep hebben lang niet altijd een fiets. Zonder fiets is het lastig om mee te doen aan allerlei schoolactiviteiten, iets samen te doen of naar het sporten te gaan. Heeft u een fiets, of wellicht meerdere die u beschikbaar wilt stellen aan kinderen uit onze doelgroep, neem dan contact met ons op!

Ook een fiets die gerepareerd moet worden is welkom. De fietsen worden opgeknapt en nagekeken en gekeurd door diverse fietsspeciaalzaken of de werkplaats Siza (Sara) of de fietsenwerkplaats van 2Switch. Bent u niet in staat de fiets te brengen, dan komen wij die met alle plezier op afspraak ophalen.

Met geld
Om onze doelgroep te kunnen steunen hebben wij naast goederen ook geld nodig. Hiermee maken wij het mogelijk om alle kinderen "mee te kunnen laten doen", zodat zij niet buitengesloten worden en de kans krijgen erbij te horen. Wij stellen het zeer op prijs als u Leergeld Arnhem Renkum Rheden financieel wilt steunen.

In het kader van de armoedebestrijding dragen de drie gemeentes waarin wij opereren bij en zijn er diverse stichtingen, organisaties en bedrijven die ons -ruimhartig-
steunen. Maar elke gift in welke vorm dan ook is van harte welkom. Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden beschikt over een ANBI verklaring. Hierdoor is het mogelijk uw gift fiscaal aftrekbaar te maken. U kunt een bedrag naar eigen wens overmaken op bankrekeningnummer: NL45RABO0323963919 t.n.v. Stichting Leergeld Arnhem.

Periodieke gift
Weet u dat u Stichting Leergeld Arnhem kunt steunen met een periodieke gift? En dat dit type gift zelfs fiscaal nóg voordeliger is dan een eenmalige gift? Bij een periodieke gift geldt ook geen drempelbedrag. Net zo goed als dat er ook geen maximum geldt. Met andere woorden, elke euro die u periodiek aan Leergeld schenkt is aftrekbaar. Zo kan uw belastingvoordeel tot wel 52 procent oplopen.

Natuurlijk moet uw periodieke gift (of ‘schenking’) wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet uw gift worden vastgelegd in een overeenkomst met Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden. Ook dient u minimaal één keer per jaar een bedrag te schenken en u moet dit vervolgens ook vijf jaar aan Leergeld overmaken. Het bedrag dat u jaarlijks overmaakt moet telkens ongeveer gelijk zijn.
Om het u gemakkelijk te maken kunt u via onderstaande link de benodigde formulieren van de Belastingdienst downloaden. Ook vindt u hier de schriftelijke overeenkomst die tussen u en Leergeld moet worden opgemaakt:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/overeenkomst_period_gift_in_geld_ib0802z3fol.pdf

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.