TITLE
ALLE KINDEREN MOGEN MEEDOEN,
WANT NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

VEEL GESTELDE VRAGEN

Komt mijn kind in aanmerking voor steun van Leergeld?
Dat bekijkt de medewerker die bij u langskomt. Als u een inkomen heeft op bijstandsniveau (tot maximaal 130%) komt u waarschijnlijk in aanmerking. Hoge schulden kunnen een andere reden zijn voor Leergeld om uw kind te helpen. De situatie wordt echt per gezin bekeken. Uw kind moet in ieder geval tussen de 4 en 18 jaar zijn.

Wat moet ik de medewerker van Leergeld laten zien als hij langskomt?
De medewerker (intermediair) moet nagaan of u echt het geld niet heeft om uw kind mee te laten doen. De medewerker zal u daarom vragen een aantal financiële documenten te laten zien. Denk ook aan salarisstroken en een overzicht van eventuele schulden.

Krijg ik geld van Leergeld?
Nee, in principe niet. Leergeld treft regelingen voor uw kind met verenigingen, instanties en school. De portemonnee blijft daarbij zoveel mogelijk gesloten. Als er toch betaald moet worden, rekent Leergeld dit direct af met de vereniging, instantie of school.

Hoe voorkomt Leergeld dat mijn omgeving weet dat ik hulp krijg?
Leergeld snapt dat u niet met uw situatie te koop wilt lopen. Juist daarom komen we bij u thuis langs. We gaan zorgvuldig om met uw privacy. Daar hebben we ook goede afspraken over gemaakt met de mensen waar we mee samenwerken. Zij willen, net als wij, dat uw kind mee kan doen. Niet dat het gepest wordt omdat u bij Leergeld heeft aangeklopt. Uw kind hoeft er zelfs niets van te merken dat Leergeld een aantal dingen regelt voor u en uw kind. Die fiets of computer komt van u en daar zit geen enkel kenmerk aan van Leergeld.

IK WERK EN HEB INKOMEN

Mijn maandinkomen ligt hoger dan het bijstandsniveau, maar ik heb schulden. Kan ik toch een beroep doen?
Als u een schuldhulpverleningstraject volgt of onder bewindvoering staat, dan kunt u een beroep op Leergeld doen. Onze intermediair bekijkt steeds per gezin.

Kan Leergeld mij helpen als ik werk?
Als uw netto inkomen onze gehanteerde normen niet overschrijdt, kunnen wij uw kinderen helpen.

Kan ik als ZZP-er ook een beroep op Leergeld doen?
Als uit uw recente belastinggegevens blijkt dat uw inkomen binnen de normen ligt, kunt u een beroep op ons doen.

Heb ik RECHT op een tegemoetkoming van Leergeld?
Nee, stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden is een onafhankelijke, zelfstandige organisatie, waarin het bestuur bepaalt of iemand in aanmerking komt voor hulp. Die hulp wordt steeds per gezin bekeken. Als u echter aan alle voorwaarden voldoet, kunt u op Leergeld rekenen, dan stellen wij alles in het werk om u te helpen. Maar Recht daarop heeft u niet.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.