St. Leergeld Arnhem e.o.
in cijfers


In 2013 kon Stichting Leergeld de aanvragen van 734 gezinnen met in totaal 1056 kinderen honoreren. leergeld


 

STICHTING LEERGELD LAAT ALLE KINDEREN MEEDOEN

Het is helaas in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen bij een vereniging, sportclub of muziekles. Ook de -extra- kosten die de school met zich meebrengt voor bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp of excursie zijn voor een groeiend aantal gezinnen niet meer op te brengen. Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere voorziening is soms bovendien niet of niet tijdig mogelijk. In geheel Nederland gaat het om ongeveer 420.000 kinderen. In Arnhem en omgeving praten we dan al gauw over meer dan 5000 kinderen. Voor die kinderen uit deze gezinnen is er de Stichting Leergeld.

 

De Stichting Leergeld Arnhem e.o. stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem en omgeving wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen met sport, muziek of andere kunstzinnige vorming. Met de steun van Stichting Leergeld kunnen de kinderen ook deelnemen aan verschillende schoolactiviteiten en krijgen ze de mogelijkheid om als de meeste leerlingen met een fiets naar school te komen en het huiswerk op een computer te maken.


Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een ‘normale’ deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen.
Zo willen wij een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want

  

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

 


leergeld meisje op fiets

KIND AANMELDEN


U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier online in te vullen.


AANMELDEN

Op deze website kunt u lezen over:

  • het werk dat St. Leergeld doet;
  • hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind;
  • op welke manier u St. Leergeld kunt ondersteunen;
  • relevant nieuws over St. Leergeld;
  • hoe u in contact komt met St. Leergeld.

NIEUWS

facebook-logo