ST. LEERGELD ARNHEM E.O.
IN CIJFERS

 

In 2015 kon Stichting Leergeld de aanvragen van 1.002 gezinnen met in totaal 1.559 kinderen honoreren.

 

met o.a. 420 2e hands computers of laptops

934 2e hands fietsen

 

285 bijdragen in buitenschoolse activiteiten

 

518 bijdragen in schoolkosten, -reizen, -excursies en -kampen

 


 

 

  STEEDS MEER KINDEREN MOETEN OPGROEIEN IN ARMOEDE

 

Het is een trieste constatering dat er in Nederland steeds meer kinderen moeten opgroeien in armoede. Zij komen aan de zijlijn te staan, omdat zij niet met hun leeftijdsgenoten kunnen meedoen vanwege het gebrek aan inmiddels alledaagse middelen, zoals een fiets of computer. Ook de -extra- schoolkosten zijn veelal niet op te brengen. Een beroep op bijzondere bijstand of een andere voorliggende voorziening is niet altijd mogelijk. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. In geheel Nederland gaat het om rond de 450.000 kinderen. In de gemeentes Arnhem, Rheden en Renkum, het werkgebied van onze stichting, praten we al gauw over meer dan 5.000 kinderen.

 

 

De Stichting Leergeld Arnhem e.o. stelt zich ten doel om kinderen uit Arnhem en omgeving wel de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Met bijvoorbeeld het verschaffen van een fiets of een computer of laptop om huiswerk te maken. Daarnaast ondersteunt Leergeld door -een deel- van de kosten op zich te nemen voor schoolkampen en -excursies en andere activiteiten.

In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige vorming of scouting.


Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen. Door een ‘normale’ deelname aan schoolactiviteiten wordt een mogelijk stempel voorkomen en de kans op een betere toekomst vergroot.
Zo willen wij een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit gezinnen met beperkte financiële middelen, want

  

NU MEEDOEN IS STRAKS MEETELLEN

 


leergeld meisje op fiets

KIND AANMELDEN

 

U kunt uw eigen kind of het kind van iemand anders aanmelden bij de Stichting Leergeld. Klik op onderstaande knop om het aanvraagformulier online in te vullen.

AANMELDEN

Op deze website kunt u lezen over:

  • het werk dat Leergeld doet;
  • hoe u een aanvraag tot ondersteuning kunt indienen voor uw kind;
  • op welke manier u Leergeld kunt ondersteunen;
  • relevant nieuws over Leergeld;
  • hoe u in contact komt met Leergeld.
facebook-logo